lv   en   ru 

Par priv?tkl?niku Pied?v?jam Jaunie�iem draudz?gi pakalpojumi Kl?nikas person?ls Cenr?dis Kontakti


MML ginekolo?ijas kl?nikas person?ls

Dace Matule

Dace Matule

ginekologs
dzemd?bu speci?lists
ultrasonogr?fijas speci?lists

Ilze Ligere

Ilze Ligere

ginekologs
dzemd?bu speci?lists
neaugl?bas porbl?mu speci?lists

Dace Melka

Dace Melka

ginekologs
dzemd?bu speci?lists

Inese Cekula

Inese Cekula

ginekologs
ultrasonogr?fijas speci?lists

Vija Pl?me

Vija Pl?me

ginekologs, dzemd?bu ?rsts, ultrasonogr?fijas speci?lists

Maija Celmi?a

Maija Celmi?a

vecm?te

Linda Celmi?a

Linda Celmi?a

sekret?re

El?na B?rzi?a

El?na B?rzi?a

?rsts ginekologs

Sandra Lapi?a

Sandra Lapi?a

medm?sa